נסה את אפליקציית אנדרואיד, היא בחינם וכוללת תכונות נוספות:

- מצב בלתי מוגבל, עם מילים של 5, 6 או 7 אותיות

- אפקטים קוליים ואנימציות

לשחק באנדרואיד


https://rwmpelstilzchen.gitlab.io/wordles/

Also available on

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.